In 2013, former German President Horst Köhler (left) took over as chairman of the Hayek Foundation from former head of state, Roman Herzog
Horst Köhler, Chair
Horst Köhler, Chair
Leszek Balcerowicz
Leszek Balcerowicz
Heinrich O. Deichmann
Lüder Gerken
Lüder Gerken
Laurence Hayek †
Laurence Hayek †
Roman Herzog †
Roman Herzog †
Otmar Issing
Otmar Issing
Nicola Leibinger-Kammüller
Nicola Leibinger-
Kammüller
Jürgen Stark
Jürgen Stark
Holger Steltzner
Holger Steltzner
Roland Tichy
Roland Tichy